Eğitimler

Hizmetler

Referanslar

Hakkımızda

Adres / Tel

Ana Sayfa

     

EĞİTİMLER

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

KYS Dokümantasyon Oluşturma & Uygulama

Süreç Yönetimi

ISO 9001:2000 STD İç Denetçi

5S Uygulamaları

Kalite İyileştirme Araç ve Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Takım Çalışması

Etkili İletişim

Toplantı Yönetimi

 

 

1. ISO 9001:2008 Standardı Kalite Yönetim Sistem Eğitimi:

 

EĞİTİMİN TANIMI :

Günümüz iş dünyasında kuruluşların ayakta kalmaları, ürün veya hizmet satabilmeleri ancak müşterilerinin bugünkü ve geleceğe yönelik ihtiyaçlarını karşılaması oranında mümkündür.

 

Kalite kavramı artık, sadece pazara sunulan ürün veya hizmet özelliklerini tarif eden bir kavram olmayıp, şirketlerin yönetim tarzından da etkilenen bir kavramdır. Çünkü, kalitede belirli bir standartlaşma sağlanabilmesi için kuruluş proseslerinin yönetiminde de standartlaşmaya gidilmesi gerekmektedir.

 

ISO 9001:2008 serisi standartlar;

  • Kuruluş performansını sürekli iyileştirmeyi,

  • Süreç Yönetimini,

  • Toplam kalite ilkelerini baz alan,

 

uygulandığı sektör ne olursa olsun, ürün veya hizmet kalitesini güvence altına alacak gereklilikleri içeren standartlar dizisidir.

 

Bu eğitimde, Kalite Yönetim Sistemi ve standardın gerekliliği, genel kalite tanımları, ISO 9000 serisi standartların tarihçesi, sürekli iyileştirme yaklaşımı ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri açıklanacaktır.

 

EĞİTİMİN HEDEFİ :

Katılımcıların ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ni ve standardın gerekliliklerini öğrenmelerini sağlamak ve bu bilgiler ışığında uygulama becerisini kazanmalarını amaçlamaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

  • Kalite kavramının açıklanması ve kalitenin evrimi

  • Kalite İlkeleri

  • Yapısal olarak ISO 9001

  • ISO 9001 Standardının getirdiği yenilikler

  • ISO 9001 Standardının Gereklilikleri

 

KATILIMCILAR :

Kalite Yönetim Sistemi kurmayı amaçlayan veya mevcut Kalite Yönetim Sistemlerini ISO 9001 standardı gerekliliklerine göre geliştirmek isteyen kuruluşların yönetici ve çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır.

 

Eğitimin verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ :

1 gün