Eğitimler

Hizmetler

Referanslar

Hakkımızda

Adres / Tel

Ana Sayfa

     

EĞİTİMLER

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

KYS Dokümantasyon Oluşturma & Uygulama

Süreç Yönetimi

ISO 9001:2000 STD İç Denetçi

5S Uygulamaları

Kalite İyileştirme Araç ve Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Takım Çalışması

Etkili İletişim

Toplantı Yönetimi

 

5. 5S Uygulamaları

 

EĞİTİMİN TANIMI :

5S; temiz, tertipli, düzenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak, bunu bir alışkanlık ve günlük yaşamın bir parçası haline getirmek için Japonlar tarafından geliştirilen bir yönetim sistemidir.

 

Çalışanların işyerlerini evleri gibi görmelerini sağlamak, çalışılan ve yaşanan ortamın temiz, derli toplu, sağlıklı ve güvenli olmasını temin etmek ve bu şartları sürekli kılmak felsefesine sahiptir.

 

Bu eğitimde; 5S yönetiminin tanımı, amacı, niçin uygulandığı nasıl uygulanacağı 5S’in adımları açıklanacaktır.

 

EĞİTİMİN HEDEFİ :

Katılımcılara, işletmelerde verimliliği arttırmak için temizlik ve düzenin sistematik olarak nasıl sağlanacağını ve sürdürüleceğini açıklamaktır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

 • 5S Yönetiminin tanımı

 • Amacı, Felsefesi

 • Yararları

 • 5S Yönetiminin Adımları

 • 1S Seiri : Sınıflandırma

 • 2S Seiton : Düzenleme

 • 3S Seiso : Temizlik

 • 4S Seiketsu : Standartlaştırma

 • 5S Shitsuke : Disiplin-Eğitim

 • 5S Uygulama Süreci

 • 5S Programında unutulmaması gereken 4 Önemli Nokta

 • 5S’in Başarısı

 • 5S Kontrol Listeleri

 • Örnek Olaylar

 

KATILIMCILAR :

5S uygulamasına katılacak tüm yönetici ve çalışanlar.

 

Eğitimin verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmektedir

 

EĞİTİM SÜRESİ :

1 gün