Eğitimler

Hizmetler

Referanslar

Hakkımızda

Adres / Tel

Ana Sayfa

     

EĞİTİMLER

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

KYS Dokümantasyon Oluşturma & Uygulama

Süreç Yönetimi

ISO 9001:2000 STD İç Denetçi

5S Uygulamaları

Kalite İyileştirme Araç ve Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Takım Çalışması

Etkili İletişim

Toplantı Yönetimi

 

6. Kalite İyileştirme Araç ve Teknikleri:

 

EĞİTİMİN TANITIMI :

Günümüzde kalite felsefesi, ürünün kavram olarak ortaya çıkışından kullanım ömrünün sona ermesine kadar tüm evreleri kapsamaktadır. Kuruluşun ürettiği ürünlerde belirli bir kalite seviyesini yakalayabilmesi için belirli bir düzeydeki maliyeti de göğüslemesi gerekmektedir. Çalışma prensiplari sistematik olmayan kurumsallaşmamış şirketlerde bu maliyet çok yüksektir. Çünkü yüksek olan kalitesizlik maliyetleri, kaliteli üretilen ürünlerin maliyeti üzerine eklenecektir.

 

Ancak, ürün veya hizmet üretimi sırasında ortaya çıkan veya çıkacak hataların tespiti ve önlenmesine yönelik kalite araç ve tekniklerinin kullanılması ile kalitesizlik maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır. Dolayısıyla sistematik kuruluşlarda kalite araç ve tekniklerinin kullanılması ihtiyaçtan öte zorunluluk haline gelmektedir.

 

Bu eğitimde; veri toplama teknikleri ile kalite iyileştirme araç ve teknikleri açıklanmaktadır.

 

EĞİTİMİN HEDEFİ :

Katılımcıları 7 kalite iyileştirme araç ve tekniği hakkında bilgilendirmektir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Veri toplama teknikleri

  • Çetele diyagramları

  • Kontrol Listeleri

  • Frekans Dağılım tabloları

  • Histogramlar

  • Pareto Analizleri

  • Serpilme Diyagramları

  • Sebep-Sonuç diyagramları

  • Beyin Fırtınası Teknigi

  • Vaka çalışması

 

KATILIMCILAR :

Kalite İyileştirme Çalışmalarına katılacak tüm yönetici ve çalışanlar.

 

Eğitimin verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmektedir

 

EĞİTİMİN SÜRESİ :

1 gün