Eğitimler

Hizmetler

Referanslar

Hakkımızda

Adres / Tel

Ana Sayfa

     

EĞİTİMLER

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

KYS Dokümantasyon Oluşturma & Uygulama

Süreç Yönetimi

ISO 9001:2000 STD İç Denetçi

5S Uygulamaları

Kalite İyileştirme Araç ve Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Takım Çalışması

Etkili İletişim

Toplantı Yönetimi

 

 

2. Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Oluşturma ve Uygulama

 

EĞİTİMİN TANITIMI :

Dokümanlar; bir faaliyetin nasıl yapılması gerektiğini anlatan belgelerdir. Kalite Sistemlerinin etkin olarak uygulanmasında sistem dokümantasyonunun etkinliğinin önemi büyüktür. Kuruluşlar, sistematik ve tutarlı bir yapıda dokümantasyon hazırlamak ve kalite sistemlerini resmileştirmek zorundadırlar.

 

Bu eğitimde; ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerine uygun olarak kalite sistem dokümantasyonunun hazırlanması, uygulanması ve yönetimi açıklanacaktır.

 

EĞİTİMİN HEDEFİ :

Katılımcılara kalite sistem dokümantasyonunu tanıtmak, nasıl hazırlanacağı, uygulanacağı ve yönetileceği hakkında bilgi vermektir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

  • Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu hakkında genel bilgi

  • Dokümantasyon Oluşturma Adımları

  • ISO 9001 Standardının dokümantasyon gerekliliğinin açıklanması

  • Kalite El Kitabı hazırlanması

  • Organizasyon El Kitabı hazırlanması

  • Prosedür, Talimat Hazırlanması

  • Doküman Yönetimi

  • Kayıtların tutulması ve yönetimi

  • Vaka çalışması

 

KATILIMCILAR :

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında dokümantasyonu hazırlayacak proje ekibine yönelik hazırlanmıştır.

 

Eğitimin verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ :

1 gün