Eğitimler

Hizmetler

Referanslar

Hakkımızda

Adres / Tel

Ana Sayfa

     

EĞİTİMLER

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

KYS Dokümantasyon Oluşturma & Uygulama

Süreç Yönetimi

ISO 9001:2000 STD İç Denetçi

5S Uygulamaları

Kalite İyileştirme Araç ve Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Takım Çalışması

Etkili İletişim

Toplantı Yönetimi

 

8. Takım Çalışması

 

EĞİTİMİN TANIMI :

Takım; ortak hedeflere ulaşmak için beraber ve birbirine bağımlı çalışan ve yüksek kaliteli sonuçlar üreten enerjik insan topluluğudur.

 

Kuruluşlar; daha az malzeme ve zaman ile daha fazla işin üstesinden gelmek, daha yüksek kaliteli işler üretmek, çalışanların işlerinden daha fazla memnun olmalarını sağlamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için takım çalışmalarına yönelmişlerdir.

 

Bu eğitimde, grup ve takım anlayışı, aralarındaki farklar, takım çalışmasının oluşturulması ve geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği açıklanacaktır.

 

EĞİTİMİN HEDEFİ :

Etkili bir takım çalışması yapabilmek için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

  • Takım nedir?

  • Grup nedir?

  • Grup ve Takım arasındaki farklar

  • Takım Türleri

  • Takım Dinamikleri

  • Etkin bir takım kurmak için temel aktiviteler

  • Takım Yönetim Tekerleği

  • Takım Oluşturma Süreci

  • Takımda Roller

  • Liderin Görev ve Sorumlulukları

 

KATILIMCILAR :

Tüm çalışanlar

 

Eğitimin verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmektedir

 

EĞİTİM SÜRESİ :

1 gün (Eğitim indoor eğitim olup, teorik amaçlıdır.)