Eğitimler

Hizmetler

Referanslar

Hakkımızda

Adres / Tel

Ana Sayfa

     

EĞİTİMLER

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

KYS Dokümantasyon Oluşturma & Uygulama

Süreç Yönetimi

ISO 9001:2000 STD İç Denetçi

5S Uygulamaları

Kalite İyileştirme Araç ve Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Takım Çalışması

Etkili İletişim

Toplantı Yönetimi

 

 9.  Etkili İletişim Kurma

 

 EĞİTİMİN TANIMI:

İletişim; iki birim arasında birbirleri ile ilişkili mesaj alış verişidir. Amacı, mesajı alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır. 

Kurumların hedeflerine ulaşabilmesinde çalışanların birbirleri ile etkili iletişim kurması çok önemli ve kritik bir konudur.

Hayvanlar koklaşa, koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşır mantığı çerçevesinde etkili bir iletişimin nasıl sağlanacağı katılımcılara aktarılacaktır.

 

EĞİTİMİN HEDEFİ:

Katılımcılara gerek kişisel, gerekse mesleki yaşamda başarılı ve mutlu olabilmek için iletişimin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda bilgi vermek ve bu bilgiler ışığında uygulama becerisini kazanmalarını amaçlamaktadır.

 

 PROGRAMIN İÇERİĞİ: 

  • İletişim Nedir?

  • Etkin İletişim Kurma

  • İletişim Tipleri

  • İletişim Kanalları

  • İletişimde Beden Dilinin Önemi

 

KATILIMCILAR :

Katılımcılar için bir ön şart istenmemektedir. Tüm kurum çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır. Eğitimin verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmektedir. 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ :

1 gün